Публикации

РЕКЛАМИРАЊЕТО НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ И КАНДИДАТИ НА БИЛБОРДИ // ИЗБОРИ 2021

РЕКЛАМИРАЊЕТО НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ И КАНДИДАТИ НА БИЛБОРДИ // ИЗБОРИ 2021

Овој извештај ги презентира резултатите од мониторирањето на локациите и содржината на рекламните паноа/билборди за време на изборната кампања за локалните избори, октомври 2021 година. Целта на ова истражување е да ги набљудува, согледа и провери активностите на учесниците во изборната кампања на локалните избори 2021 година, поврзани со надворешното…

Политичко рекламирање на билборди во Северна Македонија – дополнителен извештај

Политичко рекламирање на билборди во Северна Македонија – дополнителен извештај

Отворените трансакциски сметки на политичките партии со назнака “за изборна кампања “, односно заради прибирање на средства за финансирање на изборната кампања, согласно член 71 од Изборниот законик се затвораат во рок од 60 дена од денот на објавување на конечните изборни резултати од одржаните избори. Конечните изборни резултати од…

Транспарентност во финансиското известување на политичките партии

Транспарентност во финансиското известување на политичките партии

Политичките партии се столбови на современите демократии. Тие се клучни загенерирањето на активни политички актери и создавање на политики кои преку избори и легитимно владеење прераснуваат во политички решенија. Оттука, како креатори на политичкиот живот во едно општество, политичките партии потенцијално се носители не само на моќ, туку и на…

Политичко рекламирање на билборди во Северна Македонија

Политичко рекламирање на билборди во Северна Македонија

Во контекст на пандемијата COVID-19 и предвремените парламентарни избори, Здружението „Импетус“ укажа на тоа дека политичките партии ќе се фокусираат повеќе на рекламирање на надворешни медиуми, бидејќи се очекуваше собирите на граѓани да бидат ограничени или целосно забранети. Во оваа смисла, локациите за надворешно рекламирање, особено билбордите, како поголеми рекламни…