Публикации

Transparency criteria analyses „Billboard advertising” – Local Elections,  2021

Transparency criteria analyses „Billboard advertising” – Local Elections, 2021

Political party funding and finance constitute an important aspect of the electoral process. The sources of funding and finance of political parties and the way and manner these funds are spent largely determine the quality and acceptability or otherwise of almost every election. A political campaign refers to an organized…

Анализа на финансиските извештаи на политичките партии –  Локални избори 2021

Анализа на финансиските извештаи на политичките партии – Локални избори 2021

Оваа анализа е дел од проектот наменет за мониторинг на кампањата и учесниците во изборната кампања, особено во делот на рекламирањето на билборди и се надоврзува на првиот извештај. Целта на оваа анализа е да се проценат и проверат активностите на учесниците во изборната кампања на локалните избори 2021 година,…

РЕКЛАМИРАЊЕТО НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ И КАНДИДАТИ НА БИЛБОРДИ // ИЗБОРИ 2021

РЕКЛАМИРАЊЕТО НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ И КАНДИДАТИ НА БИЛБОРДИ // ИЗБОРИ 2021

Овој извештај ги презентира резултатите од мониторирањето на локациите и содржината на рекламните паноа/билборди за време на изборната кампања за локалните избори, октомври 2021 година. Целта на ова истражување е да ги набљудува, согледа и провери активностите на учесниците во изборната кампања на локалните избори 2021 година, поврзани со надворешното…

Политичко рекламирање на билборди во Северна Македонија – дополнителен извештај

Политичко рекламирање на билборди во Северна Македонија – дополнителен извештај

Отворените трансакциски сметки на политичките партии со назнака “за изборна кампања “, односно заради прибирање на средства за финансирање на изборната кампања, согласно член 71 од Изборниот законик се затвораат во рок од 60 дена од денот на објавување на конечните изборни резултати од одржаните избори. Конечните изборни резултати од…

Транспарентност во финансиското известување на политичките партии

Транспарентност во финансиското известување на политичките партии

Политичките партии се столбови на современите демократии. Тие се клучни загенерирањето на активни политички актери и создавање на политики кои преку избори и легитимно владеење прераснуваат во политички решенија. Оттука, како креатори на политичкиот живот во едно општество, политичките партии потенцијално се носители не само на моќ, туку и на…

Политичко рекламирање на билборди во Северна Македонија

Политичко рекламирање на билборди во Северна Македонија

Во контекст на пандемијата COVID-19 и предвремените парламентарни избори, Здружението „Импетус“ укажа на тоа дека политичките партии ќе се фокусираат повеќе на рекламирање на надворешни медиуми, бидејќи се очекуваше собирите на граѓани да бидат ограничени или целосно забранети. Во оваа смисла, локациите за надворешно рекламирање, особено билбордите, како поголеми рекламни…