Инфографици

Видеа и инфографици од анализите за време на Локалните избори 2021 година

Платено политичко рекламирање на билборди – Локални избори 2021
Наоди од истражувањето – зошто треба да се допрецизира член 78-а од Изборен Законик / 2021
infografik-2-lokalni-izbori-2021

Видеа и инфографици од анализите за време на Парламентарните избори 2020 година

Infografik-5

Политичко рекламирање на билборди – видео 1

Политичко рекламирање на билборди – видео 2